Gå til Generelle sanktionsbestemmelser og Etisk Kodeks

Se Retningslinjer, punkt 8.

Revision: 2
Last modified: Oct 07, 2020