Indhold

Sektion 3 giver en oversigt over standard teestederne i de forskellige rækker i Danmarksturneringen.
Der er specifikke regler, der skal overholdes – hvis der afviges fra disse standarder.

Det er f.eks. vigtigt, at både DGU og modstanderhold informeres herom inden en bestemt deadline.

Der er 4 underpunkter – fold menuen ud for at se alle punkterne.

Last modified: Nov 24, 2020