Generelle turneringsbetingelser

De 6 rækker i Danmarksturneringen:

Herrerækken

Damerækken

Ungdomsrækken

Seniorrækken

Veteranrækken

Superveteranrækken

Kodeks for DGU’s turneringer:

Generelle sanktionsbestemmelser og Etisk Kodeks

Last modified: Nov 30, 2022