Handicapstatus

For at være lovlig skal spilleren på spilledagen være i besiddelse af et handicap i Golfbox.

Spilleren skal stille op med det handicap, der fremgår af Golfbox på selve spilledagen (spilledagen starter kl. 05.00). Der spilles med samme handicap på alle spilledagens runder.

Såfremt handicappet, på baggrund af ventende/forsinkede scores, PCC beregning mv., ændres i løbet af selve spilledagen har det ingen betydning.

Last modified: Nov 30, 2022