Deltagende hold

Divisionen består af 8 hold, fordelt på 2 puljer med 4 hold i hver.

Spilleform

Der spilles hulspil over 18 huller, 2 singler og 1 foursome.
Kamprækkefølgen er singler først og herefter foursomen.

Holdopstilling

Holdkaptajnen må sammensætte foursomes efter eget valg, hvorimod spillerne i singler skal stille op i handicaporden med højeste handicap først (2. single). Hvis flere spillere på holdet har samme handicap, må holdkaptajnen bestemme deres opstilling. Handicap skal anføres på resultatkortene.

Ukorrekt opstilling af rækkefølge medfører tab med maksimale cifre af alle de singler, som berøres heraf.

Se i øvrigt underpunkt 1.4 Handicapbegrænsninger, 4.2 Reserver og 4.3 Holdopstilling.

Pointtildeling

Foursome:

3 matchpoint for vunden match, 1,5 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Singler:

2 matchpoint for vunden match, 1 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Holdmæssigt gives 2 kamppoint for vunden, 1 for halveret og 0 kamppoint for tabt kamp.

Finalespil

De to bedste hold i hver pulje spiller semi- og finale over en weekend. Det bedste hold i østpuljen spiller mod nr. 2 i vestpuljen og omvendt. Vindere af disse kampe spiller finale dagen efter om danmarksmesterskabet. Taberne spiller om bronze.

Formatet er som i grundspillet, dvs. 18 hullers hulspil med 2 singler og 1 foursome.

Lige resultater i finalespillet

I tilfælde af lige resultat i finalespillet spilles omspil hul for hul (hulspilsregler) mellem 2 udvalgte spillere fra hvert hold. Hver holdkaptajn vælger 2 spillere blandt dem, som har deltaget i kampen. Dette inkluderer foursome-spillerne. Der spilles Mixed Greensome-hulspil eller Greensome-hulspil.

Da holdene i ungdomsrækken kan være enten rene pige- eller drengehold eller blandede pige/drenge hold kan alle 3 typer Greensome (pige, drenge eller mixed) også spille imod hinanden i tilfælde af lige resultater i finalespillet. (se også info-bokse nedenfor).

Præmier

Se afsnit 10 Præmier.

Nedrykker

Det hold i hver pulje, der slutter sidst efter grundspillet, rykker ned. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor et andet hold er tvangsnedrykket, og der kun er tre hold eller færre tilbage i puljen.

Betingelser i øvrigt

Se afsnittet Generelle turneringsbetingelser.

Revision: 1
Last modified: Dec 01, 2022