Deltagere

Til deltagelse kvalificerer følgende blandt de tilmeldte spillere og i prioriteret rækkefølge (dog max. 24 deltagere i damerækken):

  1. De spillere, som klarede cuttet i Dormy Elite Tour Damer 1.
  • DGU’s eliteansvarlige kan tildele 2 wild cards.
  • Den arrangerende klub tildeles 2 wild cards, maks. hcp 5,0.

Såfremt spillefeltet i henhold til ovenstående punkter, er mindre end 24 deltagere, suppleres med rettidigt tilmeldte spillere fra reserveliste i handicaprækkefølge.

Last modified: Nov 30, 2022