Startorden Sæsonfinalen

I Sæsonfinalen spiller DGU Elite Tour Herrer, DGU Elite Tour Damer, DGU Elite Tour Drenge og DGU Elite Tour Piger på samme bane.

I tilfælde af start fra 1 teested er følgende startorden gældende:

  • DGU Elite Tour Piger
  • DGU Elite Tour Damer
  • DGU Elite Tour Drenge
  • DGU Elite Tour Herrer

Der er lodtrækning til første turneringsdags to runder inden for de enkelte spillerækker. Der spilles så vidt muligt 3-bolde.

På andendagen startes så vidt muligt i nedenstående rækkefølge, hvor de bedste spillere starter sidst:

  • 3 drengebolde
  • 3 herrebolde
  • 4 pigebolde
  • 4 damebolde
  • 3 drengebolde
  • 3 herrebolde

Såfremt der ikke er nok tilmeldte spillere til at fylde det nævnte antal bolde op, reduceres antallet af de drenge- og herrebolde, som starter ud først.

Når det er praktisk muligt, startes fra både 1. og 10. tee.

Cut

Der er ikke cut i Sæsonfinalen.

Last modified: Nov 30, 2022