Der kan prøvespilles fra 8 dage før turneringen .

De generelle turneringsbetingelser for turneringen er gældende, hvor de ikke er fraveget ved de specifikke turneringsbetingelser nedenfor

Revision: 1
Last modified: Feb 08, 2023