Handicap

U16 A-række Mesterrække
HCP <54-20,1) <=25*)
U25 U25 rækken
HCP < 54

For alle rækker gælder, at den enkelte spillers handicap skal være under 54 på spilledagen.
I relation til rækkeinddelingen er spillerens registrerede hcp. pr 1. januar 2023 gældende. Spilleren kan således spille hele turneringen i den pågældende række, selvom han/hun er gået ned i hcp.

Spillere kan deltage i turneringen, når de har spillet sig ned i et handicap under 54 på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af sæsonen.

*) Også U16 spillere med højere handicap end 25 kan deltage på et hold i U16 Mesterrækken. Der spilles dog i U16 Mesterrækken maksimalt fra et spillehandicap svarende til handicap 25,0 på den bane der spilles på.

Handicapstatus

For at være lovlig skal spilleren på spilledagen være i besiddelse af et handicap i Golfbox.
Spilleren skal stille op med det handicap, der fremgår af Golfbox på selve spilledagen (spilledagen starter kl. 05.00). Der spilles med samme handicap på alle spilledagens runder.
Såfremt handicappet, på baggrund af ventende/forsinkede scores, PCC beregning mv., ændres i løbet af selve spilledagen har det ingen betydning, og der kan ikke klages over handicappet.

Revision: 2
Last modified: Feb 06, 2023