Her kan ses hvordan der træffes afgørelse ved lige resultater.

Last modified: Nov 30, 2022