Holdlederen har pligt til:

 • at tage sig af den administrative side af holdets rejse, ophold og forplejning
 • at sikre sig, at spillerne har det bedst mulige kendskab til golfreglerne og før matchen overbevise sig om, at alle holdets spillere er bekendt med indholdet af de særlige regler vedrørende hulspil i Regel 3.2
 • at besidde et grundigt kendskab til turneringens betingelser.
 • skriftligt at meddele holdopstillingen til den lokale turneringsleder. Holdopstillingen skal indeholde spillerækkefølge, herunder spillernavne, medlemsnumre, handicaps og evt. prostatus.
 • at identificere sig som holdlederen ved at påføre sit navn samt evt. medlemsnummer på holdopstillingen.
 • at videregive eventuelle protester fra holdets spillere afgivet i overensstemmelse med Regel 20.1b. Holdlederen må under spillet ikke selv initiere protester på vegne af en spiller. Kun den enkelte spiller kan protestere under spillet
 • underskrive det udfyldte resultatkort

Holdlederen har ret til:

 • at følge sine spillere på banen og give disse råd i overensstemmelse med Regel 24.4
 • indgive protester på holdets vegne efter spillet vedrørende den administrative del af matchen.
 • udtale sig på holdets vegne

Holdlederen kan ikke:

 • optræde som dommer og eksempelvis pålægge en spiller fra et andet hold en straf.
 • under spillet gå ind i en diskussion om regler med en spiller fra et andet hold, men kan kun rådgive sin egen spiller.
 • afbryde eller standse spillet.
 • under spillet ikke selv initiere protester på vegne af en spiller. Kun den enkelte spiller kan protestere under spillet.

Væsentlige overtrædelser kan medføre tab af 1 matchpoint.

Last modified: Nov 30, 2022