Deltagende hold

Divisionen består af 16 hold, fordelt på 4 puljer med 4 hold i hver.

Spilleform

Der spilles hulspil over 18 huller, 3 singler og 1 foursome.

Holdopstilling

Holdkaptajnen må sammensætte foursome efter eget valg, hvorimod spillerne i singler skal stille op i handicaporden med højeste handicap først (3. single). Hvis flere spillere på holdet har samme handicap, må holdkaptajnen bestemme deres opstilling. Handicap skal anføres på resultatkortene.

Ukorrekt opstilling af rækkefølge medfører tab med maksimale cifre af alle de singler, som berøres heraf.

Startrækkefølge: Først starter de 3 singler, derefter 1 foursome.

Se i øvrigt underpunkt 1.4 Handicapbegrænsninger og 4.3 Holdopstilling.

Pointtildeling

Foursome:

3 matchpoint for vunden match, 1,5 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Singler:

2 matchpoint for vunden match, 1 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Holdmæssigt gives 2 kamppoint for vunden, 1 for halveret og 0 kamppoint for tabt kamp.

Oprykning:

Pulje 1 spiller mod pulje 2, og pulje 3 mod pulje 4. De to vindere rykker op i 2. division vest. Såfremt én eller flere af puljevinderne ikke kan rykke op: se afsnit 8.2 ”Særlige omstændigheder ved op- og nedrykning” i de generelle turneringsbetingelser.

Nedrykning:

Det hold i hver pulje, der slutter sidst efter grundspillet, rykker ud af divisionen. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor et andet hold er tvangsnedrykket eller der af anden årsag mangler et hold, og der kun er tre hold eller færre tilbage i puljen.
Holdene kan året efter stille op i Kvalifikationsrækken. Vær venligst opmærksom på, at hold i kvalifikationsrækken skal tilmeldes hvert år, uanset om det drejer sig om et nyt hold, et nedrykket hold eller et hold som deltog i kvalifikationsrækken det foregående år.

Lige resultater i oprykningsspillet

I tilfælde af lige resultat i oprykningsspillet spilles omspil hul for hul (hulspilsregler) mellem en udvalgt spiller fra hvert hold. Hver holdkaptajn vælger sin spiller.

Betingelser i øvrigt

Se afsnittet Generelle turneringsbetingelser.

Revision: 1
Last modified: Jan 05, 2024