Deltagende klubber

Divisionen består af 16 hold, fordelt på 4 puljer med 4 hold i hver.

Spilleform

I hver holdkamp spilles én damesingle, fire herresingler og én mixed-foursome.
De individuelle matcher afvikles som 18 hullers hulspil uden handicap

Holdopstilling

Holdkaptajnen må sammensætte foursomes efter eget valg, hvorimod herresinglerne skal stille op i handicaporden med højeste handicap først (4. single). Hvis flere spillere på holdet har samme handicap, må holdkaptajnen bestemme deres opstilling. Handicap skal anføres på resultatkortene.

Ukorrekt opstilling af rækkefølge medfører tab med maksimale cifre af alle de singler, som berøres heraf.

Se i øvrigt underpunkt 1.4 Handicapbegrænsninger og 4.3 Holdopstilling.

Startrækkefølgen er:

  • Damesinglen
  • Herresingler
  • Mixed foursome

Pointtildeling

Foursome:

3 matchpoint for vunden match, 1,5 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Singler:

2 matchpoint for vunden match, 1 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Holdmæssigt gives 2 kamppoint for vunden, 1 for halveret og 0 kamppoint for tabt kamp.

Op- og nedrykning

Oprykning:

Puljevinderne rykker direkte op i 2. division. Såfremt én eller flere af disse puljevindere ikke kan rykke op: se afsnit 8.2 ”Særlige omstændigheder ved op- og nedrykning” i de generelle turneringsbetingelser.
Der uddeles ikke præmier til oprykkende hold.

Nedrykning:

Det hold i hver pulje, der slutter sidst efter grundspillet, rykker ud af divisionen. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor et andet hold er tvangsnedrykket eller der af anden årsag mangler et hold, og der kun er tre hold eller færre tilbage i puljen.
Holdene kan året efter stille op i Kvalifikationsrækken. Vær venligst opmærksom på, at hold i kvalifikationsrækken skal tilmeldes hvert år, uanset om det drejer sig om et nyt hold, et nedrykket hold eller et hold som deltog i kvalifikationsrækken det foregående år.

Betingelser i øvrigt

Se afsnittet Generelle turneringsbetingelser.

Revision: 1
Last modified: Jan 05, 2024