Afbrydelse af spillet

I henhold til Regel 5.7b gælder følgende fremgangsmåde for afbrydelse og genoptagelse af spillet:

Omgående afbrydelse Én lang hyletone fra sirenen
Almindelig afbrydelse Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages
Genoptagelse To korte hyletoner fra sirenen, som gentages

2 underpunkter dækker også holdkampens udsættelse og retningslinjer for holdkampens genoptagelse – fold menuen ud for at se punkterne.

Last modified: Nov 02, 2023