Antal

Der kan maksimalt deltage 120 spillere, som fordeles på 6 årgange samt på en drengerække og en pigerække, jvf. tabellen.

Alders- og handicap begrænsning

Årgang Født i Antal drenge Antal piger HCP drenge HCP piger
U12 2013+ 9 6 Højst 25,0 Højst 25,0
12 år 2012 9 6 Højst 25,0 Højst 25,0
13 år 2011 12 6 Højst 25,0 Højst 25,0
14 år 2010 18 6 Højst 10,0 Højst 10,0
15 år 2009 18 6 Højst 10,0 Højst 10,0
16 år 2008 18 6 Højst 5,0 Højst 5,0

En spiller, der ikke opfylder alderskriterierne, diskvalificeres.

Se også 1.4 Handicapbegrænsninger

Ved undertegning i en drengeårgang kan de frie pladser overføres til andre drengeårgange, hvor der er overtegning. Der fyldes først op i række 16 år, derefter i række 15 år osv.
Det samme gælder inden for pigerækken.

Såfremt en af rækkerne efter ovennævnte opfyldning stadig er undertegnet i relation til 84 drenge og 36 piger, kan evt. frie pladser i den ene række overføres til den anden række.

Hvis det samlede antal tilmeldte er større end det maksimale, udgår tilmeldte med det højeste handicap fra rækken med flest tilmeldte, indtil det maksimale antal på 120 spillere nås.

Der oprettes en reserveliste i handicaprækkefølge ved overtegning af rettidige tilmeldinger inden for de enkelte rækker.

Såfremt kun én spiller tilmelder sig i en række, udgår dette mesterskab.

NB: Såfremt turneringen er overtegnet vil spillestyrken af de spillere, der tilbydes pladser ud fra deres handicap, blive vurderet ud fra registrerede scores på Titleist Ranglisten. Denne mulighed er præciseret i C-R-7.2/1 i Handicapsystemet.

Revision: 1
Last modified: Dec 21, 2023