Deltagende klubber og spillere

Klubber, som har fuldgyldigt medlemskab af DGU samt selskabsmedlemmer (se uddybning nedenfor) kan deltage i turneringen. Endvidere skal klubben have en minimum banelængde på 2000 meter for en 9-hullers bane og 4000 meter for en 18-hullers bane.

Følgende klubber kan ikke deltage:

  • Selskabsmedlemmer kan ikke deltage i den øverste række for Herrer og Damer, hvor der spilles om medaljer til et officielt DM anerkendt af DIF.
  • Golfklubber med et begrænset medlemsskab af DGU.

Deltagende Spillere

Spillerne skal være fuldtidsmedlemmer af klubben senest dagen før første deltagelse i turneringen.

Klubskifte

Efter spillerens først spillede match i Danmarksturneringen vil han/hun ikke længere kunne deltage i Danmarksturneringen for en anden klub før næste sæson.

I særlige tilfælde kan DGU´s Turnerings- og Regelkomité dispensere fra karantænereglerne. En ansøgning om dispensation bør indsendes i god tid af den nye klub før den pågældende spillerunde, hvor spilleren ønskes benyttet. Hvis en skriftlig afgørelse ikke foreligger før spillerunden, er spilleren ulovlig at benytte for den nye klub.

Last modified: Nov 02, 2023