Komitéen

DGU’s Turnerings- og Regelkomité er “komité” i overensstemmelse med Procedurer for Komitéen, Afsnit 1.

Komitéen fastlægger spilletider og steder, påser at turneringen gennemføres efter turneringsbetingelserne og afgør endeligt alle tvistigheder og tvivlsspørgsmål.

Komitéen udpeger for hver spillerunde “dagens turneringskomité/bagvagt”, som træffes på tlf. 4326 2701 de seks spillerunder i grundspillet.

Komitéen forbeholder sig ret til at træffe en afgørelse efter ret og rimelighed, når det viser sig umuligt at afslutte en hulspilsmatch eller en serie hulspilsmatcher i overensstemmelse med Golfreglerne/turneringsbetingelserne.

Last modified: Nov 02, 2023