Amatør og non-amatørstatus

Spillerne kan have såvel amatør- som non-amatørstatus.

Amatører, er alle, der ikke har fået frataget deres amatørstatus eller ikke er professionelle.
Non-amatører, er alle typer af professionelle (trænere, trænerelever, playing proer, mv. uafhængigt af medlemskab af et PGA eller Pro Tour), professionelle, der er i gang med at generhverve amatørstatus og befinder sig en en venteperiode, samt amatører, der har fået frataget deres amatørstatus.

Anvendelse af spillere

Til en spillerunde skal minimum halvdelen af holdet bestå af amatører.
En klub må således opstille maks. 3 non-amatører på herrehold, seniorhold, veteranhold og superveteranhold, og maks. 2 non-amatører på damehold og ungdomshold. Såfremt det maksimale antal non-amatører har været anvendt i foursomes, kan en non-amatør ikke indsættes som reserve i singlerne, heller ikke som erstatning af en anden non-amatør.

Ved brug af flere end det tilladte antal non-amatører anses den sidst startende non-amatør for ulovlig spiller.
Ved overtrædelse af denne bestemmelse gælder sanktionen for Ulovlig spiller.

Last modified: Nov 02, 2023