Definition af en bane i Danmarksturneringen

Et hold i Danmarksturneringen skal spille sine hjemmebanekampe fra den samme ratede bane hele turneringen igennem i samtlige indledende runder. En ratet bane er defineret som de samme 18 huller fra det samme teested.

Dvs. hvis et hold har spillet den første hjemmebanekamp fra f. eks. sløjfe A + B, så kan resten af kampene ikke spilles fra sløjfe B + C.

Se endvidere valg af teested: Punkt 3: Teesteder

Stille bane til rådighed

For hvert deltagende hold, som en klub har i Danmarksturneringen, forpligter klubben sig til at stille bane til rådighed i de 3 spilleweekends, der offentliggøres slut juni/start juli for det følgende år. Klubben er forpligtet til at friholde alle de angivne spilledatoer for Danmarksturneringen, indtil den endelige turneringsplan foreligger i senest i midten af december.

Endvidere forpligter klubben sig til med mellemrum at stille bane til rådighed for finale- og oprykningsspil. Dette indebærer, at den fastlagte weekend for finale- og oprykningsspil ligeledes skal friholdes til slut november, hvor banerne til disse turneringer – 9-10 stk ialt – er fundet. Alle klubber får direkte besked senest 1. december om de skal lægge bane til finaleweekenden, som typisk afholdes i september måned.

Såfremt en klub ikke stiller sin egen bane til rådighed for hjemmekampe, men låner / lejer en anden bane, skal der søges dispensation hos DGU.

Manglende evne eller vilje til at stille bane til rådighed vil kunne medføre, at klubben ikke kan deltage i Danmarksturneringen. Dette gælder for såvel grundspil som opryknings- og finalespil.

Prøverunde

Holdene (spillerne, holdkaptajn og maks. 1 reserve) har ret til én greenfeefri prøverunde på et valgfrit ledigt tidspunkt før kampen på de 18 huller og fra de teesteder, som kampen skal afvikles på. Dette gælder også i forbindelse med opryknings- og kvalifikationsspil. Det er værtsklubbens ansvar at sikre, at der er rimeligt med plads til prøvespil på banen – især i ugen op til spille/finaleweekenden.

Spillerne har derudover samme rettigheder og pligter som øvrige greenfee-gæster.

Last modified: Nov 02, 2023