Protester

Protester vil kun blive behandlet af Turneringskomitéen, hvis der er nedlagt protest i henhold til Regel 20.1b: Regelspørgsmål i hulspil

Fristen for indsendelse af protest

Protesten med tilhørende dokumentation skal være modtaget i DGU’s sekretariat senest 4. kalenderdag kl. 10:00 efter matchdagen (efter at matchen er officielt bekendtgjort). DGU/Komitéen forbeholder sig ret til at afvige fra denne tidsfrist, hvis det først på et senere tidspunkt er kommet frem, at der er ”afgivet forkerte oplysninger”. Protester skal sendes på mail til enten taw@dgu.org eller info@dgu.org

De af holdet afgivne skriftlige oplysninger på det underskrevne resultatkort må anses for at være rigtige og i overensstemmelse med turneringsbetingelserne, og skulle disse oplysninger senere vise sig at være forkerte, anses holdet/spilleren for at have vidst, der blev afgivet forkerte oplysninger.

Påføres en spiller en holdopstilling og/eller et resultatkort, har holdet dermed bevidst oplyst/tilkendegivet, at spilleren er spilleberettiget.

Transparent sagsbehandling af indsendte protester

Venligst, vær opmærksom på, at indsendte protester med tilhørende dokumentation som oftest videresendes i sin fulde ordlyd til holdkaptajnen og/eller klubben for det hold/den person, der protesteres over. Dette sker for at skabe fuld klarhed over protestens indhold, så holdet/personen ved, hvad de skal forholde sig til.

Ligeledes vil efterfølgende svar og konklusioner, der afgives i sagen, blive delt løbende, hvor det er relevant for sagen.

Revision: 1
Last modified: May 15, 2024