Regler for rådgivere

Rådgiver

Hvert hold kan navngive op til to rådgivere, hvoraf den ene skal være holdkaptajnen, som spillere på holdet må anmode om at få råd af under runden. Holdkaptajn og rådgiver skal påføres holdkortet (manuelt). Hvis ingen anden rådgiver udpeges, betragtes Holdkaptajnen som holdets eneste rådgiver. Se i øvrigt Regel 24.4.

Holdkaptajn

Holdet skal have en kaptajn, der gerne må være spillende. Holdkaptajnen kan også være professionel. Holdkaptajnens navn skal anføres på holdopstillingen. Såfremt holdkaptajnen udskiftes i løbet af en spillerunde, skal dette anmeldes skriftligt til hjemmeklubbens lokale repræsentant.

Holdkaptajnen skal være fyldt 18 år på spilledagen.

Holdkaptajnens pligter, ansvar og beføjelser

Holdkaptajnen har pligt til:

 • at tage sig af den administrative side af holdets rejse, ophold og forplejning
 • at sørge for Hard Cards til egne spillere
 • at sikre sig, at spillerne har det bedst mulige kendskab til golfreglerne og før matchen overbevise sig om, at alle holdets spillere er bekendt med indholdet af de særlige regler vedrørende hulspil i Regel 3.2.
 • at besidde et grundigt kendskab til turneringens betingelser.
 • skriftligt at meddele holdopstillingen til den lokale turneringsleder. Holdopstillingen skal indeholde spillerækkefølge, herunder spillernavne, medlemsnumre, handicaps og evt. prostatus.
 • at identificere sig som holdkaptajn ved at påføre sit navn samt evt. medlemsnummer på holdopstillingen.
 • at videregive eventuelle protester fra holdets spillere afgivet i overensstemmelse med Regel 20.1b. Holdkaptajnen må under spillet ikke selv initiere protester på vegne af en spiller. Kun den enkelte spiller kan protestere under spillet
 • underskrive det udfyldte resultatkort. Ved manglende underskrift på det fysiske holdkort fortabes ret til indsigelse mod resultatet der efterfølgende fremsendes elektronisk.
 • elektronisk verificere det indtastede resultat via den mail, som efterfølgende modtages fra Golfbox.

Mulighed for indsigelse mod det indtastede resultat fortabes 14 kalenderdage efter kampens afholdelse i de 4 første spillerunder. Efter de sidste to spillerunder er der kun 2 kalenderdages indsigelsesfrist.

Holdkaptajnen har ret til at:

 • følge sine spillere på banen og give disse råd i overensstemmelse med Regel 24.4. Dog, hvis der er udpeget 2 andre rådgivere, må holdkaptajnen ikke give råd.
 • være spiller på holdet, men kan i så fald ikke give råd, imens han/hun selv spiller kamp – i overensstemmelse med Regel 24.4b.
 • gå caddie for holdets spillere.
 • indgive protester på holdets vegne efter spillet vedrørende den administrative del af matchen.
 • udtale sig på holdets vegne.

Holdkaptajnen kan ikke:

 • optræde som dommer og eksempelvis pålægge en spiller fra et andet hold en straf.
 • under spillet gå ind i en diskussion om regler med en spiller fra et andet hold. Han kan kun rådgive sin egen spiller.
 • afbryde eller standse spillet.
 • under spillet selv initiere protester på vegne af en spiller. Kun den enkelte spiller kan protestere under spillet.
 • hvis han er spillende holdkaptajn give råd under sin egen fastsatte runde. Se Regel 24.4b.

Væsentlige overtrædelser kan medføre tab af 2 matchpoints.

Last modified: Nov 02, 2023