Ulovlig spiller

Ved anvendelse af ulovlig spiller taber holdet – ud over den konkrete match (single/foursome) – alle andre matcher , som er berørte jf. bestemmelsen om holdopstilling/opstillingsrækkefølge for den relevante division med maksimale cifre.

Eksempel:

2. single er ulovlig spiller, hvorfor 2. – 6. single taber sine matcher.

Ulovlig spiller i oprykningsspillet for kvalifikationsrækken (slagspil):

Se turneringsbetingelserne for rækken.

Last modified: Nov 02, 2023