Udsættelse

Hvis kampen ikke kan gennemføres på grund af banens beskaffenhed eller vejret, kan værtsklubbens baneudvalg træffe afgørelse om kampens udsættelse.

Såfremt det besluttes, at banen ikke kan benyttes til spil, skal værtsklubben anvise en anden egnet spilledato, der kan nås til enighed om mellem de to holdkaptajner. Denne dato skal efterfølgende godkendes af DGU. Såfremt enighed ikke kan opnås, kan DGU dekretere en anden spilledato.

En kamp i 5. og 6. spillerunde må kun udsættes i tilfælde af dårligt vejr og / eller uspillelig bane. Kampen skal afvikles senest på 10. dagen efter oprindeligt fastlagt spilletidspunkt.

Aftale om udsættelse skal af hjemmeklubben indberettes skriftligt til DGU’s sekretariat umiddelbart efter det oprindeligt fastsatte spilletidspunkt. Derefter er hjemmeklubben ansvarlig for skriftligt at underrette DGU om det nye spilletidspunkt senest 48 timer efter det oprindeligt fastsatte spilletidspunkt. Hvis tidsfristen ikke overholdes, taber hjemmeklubben kampen.

Udsættelse af oprykningsspil – se betingelserne for kvalifikationsrækken.

Last modified: Nov 02, 2023