Afbud

  • Indtil kl. 13 dagen før turneringsstart meldes afbud til DGU´s sekretariat. Afbud herefter meldes til DGU´s turneringsleder.
  • Afbud senere end 1 time før starttid betragtes som udeblivelse.
  • Afbud kan ikke meddeles gennem anden spiller.

Telefonnummer på turneringslederen findes sammen med startliste og praktiske informationer omkring turneringen på www.golf.dk.

Par, som melder afbud inden tilmeldingsfristens udløb, samt par på reservelisten, som ikke bliver tilbudt plads i turneringen, vil få refunderet tilmeldingsgebyret. Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales gebyret ikke.

Kun par, som figurerer på reservelisten, kan indsættes ved afbud, og kun inden for de respektive rækker.

Efter tilmeldingsfristens udløb kan der ikke indsættes reserve for den ene spiller i parret.

Udeblivelse

Ved NS (No-show) faktureres spillerne/klubben 300,- kr. for udeblivelse, uden at spillerene har givet DGU turneringsleder besked om hvorfor man ikke deltager i turneringen.

Udeblivelse ved NS eller uden gyldig grund kan medføre karantæne fra alle DGU-arrangerede turneringer i op til 90 dage regnet fra den aktuelle turneringsdag.

Såfremt karantæneperioden ikke er udløbet ved sæsonens sidste DGU turnering, overføres den resterende periode til næste sæson, startende ved den første DGU turnering.

Udeblivelse grundet sygdom og ulykke samt udeblivelse fra præmieoverrækkelsen, se Generelle sanktionsbestemmelser og Etisk Kodeks.

Revision: 1
Last modified: Jan 03, 2024