Startorden

  • Det tilstræbes, at der spilles i 2-bolde.
  • Startordenen bestemmes ved lodtrækning indenfor de to rækker. Mixed rækken starter først begge dage.
  • Startorden for andendagen indenfor rækkerne bestemmes ud fra resultaterne på førstedagen.
  • Når det er praktisk muligt, startes fra både 1. og 10. tee.
Last modified: Nov 02, 2023