Reservelisten

Kun par, som figurerer på reservelisten, kan indsættes ved afbud, og kun inden for de respektive rækker.

Efter tilmeldingsfristens udløb kan der ikke indsættes reserve for den ene spiller i parret.

Last modified: Nov 02, 2023