Antal

Mesterskaberne er åbne for juniorer. Spillerne må højst fylde 18 år i løbet af kalenderåret, dvs. at spillerne skal være under 19 år i hele kalenderåret.

Der kan højst deltage 24 piger og 48 drenge. Hvis flere tilmelder sig, udgår tilmeldte spillere med højeste handicap.

Se også 1.4 Handicapbegrænsninger

Der oprettes en reserveliste i handicaprækkefølge ved overtegning af rettidige tilmeldinger inden for de enkelte rækker.

Blandt de tilmeldte spillere kvalificerer følgende sig:

  • de 46 højest placerede drenge og de 22 højest placerede piger på DGU Juniorrangliste ved tilmeldingsfristens udløb. Ved lige placering på hhv. 46. og 22. pladsen kvalificerer begge/alle.
  • DGU’s elitechef har op til 4 Wild Cards (2 drenge og 2 piger). Såfremt disse ikke bruges, eller der er pladser tilbage, vil de drenge og piger med de laveste hcps, som ikke er forlods kvalificeret iht. pkt. 1. få disse pladser, så det passer med at der max. deltager 48 drenge og 24 piger i turneringen.
  • Hvis to eller flere spillere har samme handicap, gælder “først-til-mølle” princippet ved evt reserveliste.

NB: Såfremt turneringen er overtegnet vil spillestyrken af de spillere, der tilbydes pladser ud fra deres handicap, blive vurderet ud fra registrerede scores på Titleist Ranglisten. Denne mulighed er præciseret i C-R-7.2/1 i Handicapsystemet.

De regerende mestre har uanset ovennævnte ret til at deltage i mesterskabet, såfremt de lever op til handicapbegrænsningerne.

Såfremt kun én spiller tilmelder sig i en række, udgår dette mesterskab.

Last modified: Nov 02, 2023