Antal

Der kan højst deltage 60 herrer og 12 damer.
Såvel herrer som damer kan deltage fra det kalenderår, hvor de fylder 30 år.

Se også 1.4 Handicapbegrænsninger

Undertegning

  • Ved undertegning (færre end 60 tilmeldte) i herrerækken, kan damerækken overtegnes med samme antal og vice versa, så det samlede deltagerantal når op på 72.

Kvalificering

Spillefelter

Bedste placering på ranglisterne samt laveste HCP ved tilmeldingsfristens udløb benyttes til kvalificering for alle rækker med følgende antal spillere:

Mid-age damer

  • De 8 højest placerede spillere (inkl. evt. senior, veteraner og superveteraner) på DGU’s Mid-age rangliste ved tilmeldingsfristens udløb. Ved lige placeringer på 8. pladsen kvalificerer begge/alle.
  • Herefter de spillere med lavest handicap ved tilmeldingsfristens udløb (inkl. senior, veteraner og superveteraner), så man når max. 12 spillere.

Mid-age herrer

  • De 48 højest placerede spillere (inkl. evt. senior, veteraner og superveteraner) på DGU’s Mid-age rangliste ved tilmeldingsfristens udløb. Ved lige placeringer på 48. pladsen kvalificerer begge/alle.
  • Herefter de spillere med lavest handicap ved tilmeldingsfristens udløb (inkl. senior, veteraner og superveteraner), så man når max. 60 spillere.

NB: Såfremt turneringen er overtegnet vil spillestyrken af de spillere, der tilbydes pladser ud fra deres handicap, blive vurderet ud fra registrerede scores på Titleist Ranglisten. Denne mulighed er præciseret i C-R-7.2/1 i Handicapsystemet.

Generelt

De regerende mestre har uanset ovennævnte ret til at deltage i mesterskabet, såfremt de lever op til alders- og handicapbegrænsningerne.

Såfremt kun én spiller tilmelder sig i en række, udgår dette mesterskab.

Last modified: Nov 02, 2023