Aldersgrænser

  • Damer og herrer kan deltage i seniormesterskabet fra det kalenderår, de fylder 50 år.

Antal

  • I seniormesterskaberne kan der højst deltage 72 herrer og 24 damer.

Se også 1.4 Handicapbegrænsninger

Der oprettes en reserveliste i handicaprækkefølge ved overtegning af rettidige tilmeldinger inden for de enkelte rækker.

Undertegning

  • Ved undertegning (færre end 72 tilmeldte) i herrerækken, kan damerækken overtegnes med samme antal og vice versa, så det samlede deltagerantal når op på 96.

Kvalificering

Spillefelter

Bedste placering på ranglisterne samt laveste HCP ved tilmeldingsfristens udløb benyttes til kvalificering for alle rækker med følgende antal spillere:

Senior-damer

  • De 18 højest placerede spillere (inkl. evt. veteraner og superveteraner) på DGU’s Seniorrangliste ved tilmeldingsfristens udløb. Ved lige placeringer på 18. pladsen kvalificerer begge/alle.
  • Herefter de spillere med lavest handicap ved tilmeldingsfristens udløb (inkl. veteraner og superveteraner), så man når max. 24 spillere.

Senior-herrer

  • De 60 højest placerede spillere (inkl. evt. veteraner og superveteraner) på DGU’s Seniorrangliste ved tilmeldingsfristens udløb. Ved lige placeringer på 60. pladsen kvalificerer begge/alle.
  • Herefter de spillere med lavest handicap ved tilmeldingsfristens udløb (inkl. veteraner og superveteraner), så man når max. 72 spillere.

Er der plads til flere spillere i et mesterskab, grundet undertegning i andre mesterskaber eller senere afbud blandt spillere kvalificeret via ranglisteplacering, benyttes laveste HCP blandt de rettidigt tilmeldte spillere.

NB: Såfremt turneringen er overtegnet vil spillestyrken af de spillere, der tilbydes pladser ud fra deres handicap, blive vurderet ud fra registrerede scores på Titleist Ranglisten. Denne mulighed er præciseret i C-R-7.2/1 i Handicapsystemet.

Generelt

De regerende mestre har uanset ovennævnte ret til at deltage i mesterskabet, såfremt de lever op til alders- og handicapbegrænsningerne.

Såfremt kun én spiller tilmelder sig/deltager i en række, udgår dette mesterskab.

Last modified: Nov 02, 2023