Aldersgrænser

 • Damer og herrer kan deltage i veteranmesterskabet fra det kalenderår, de fylder 60 år.
 • Damer og herrer kan deltage i superveteranmesterskabet fra det kalenderår, de fylder 70 år.

Antal

 • I veteranmesterskaberne kan der højst deltage 48 herrer og 12 damer.
 • I superveteranmesterskaberne kan der højst deltage 30 herrer og 6 damer.

Se også 1.4 Handicapbegrænsninger

Der oprettes en reserveliste i handicaprækkefølge ved overtegning af rettidige tilmeldinger inden for de enkelte rækker.

Undertegning

 • Ved undertegning i en herrerække, kan de andre rækker overtegnes med samme antal, så det samlede antal herredeltagere når op på 78.
 • Ved undertegning i en damerække, kan de andre rækker overtegnes med samme antal, så det samlede antal damedeltagere når op på 18.
 • Ved samlet undertegning (færre end 78 tilmeldte) i herrerækkerne, kan damerækkerne overtegnes med samme antal og vice versa, så det samlede deltagerantal når op på 96.

Kvalificering

Spillefelter

Bedste placering på ranglisterne samt laveste HCP ved tilmeldingsfristens udløb benyttes til kvalificering for alle rækker med følgende antal spillere:

Veteran-damer

 • De 8 højest placerede spillere (inkl. evt. superveteraner) på DGU’s veteranrangliste ved tilmeldingsfristens udløb. Ved lige placeringer på 8. pladsen kvalificerer begge/alle.
 • Herefter de spillere med laveste handicap (inkl. evt. superveteraner), så man når max. 12 spillere.

Veteran-herrer

 • De 40 højest placerede spillere (inkl. evt. superveteraner) på DGU’s veteranrangliste ved tilmeldingsfristens udløb. Ved lige placeringer på 40. pladsen kvalificerer begge/alle.
 • Herefter de spillere med laveste handicap (inkl. evt. superveteraner), så man når max. 48 spillere.

Superveteran-damer

 • De 4 højest placerede spillere på DGU’s superveteranrangliste ved tilmeldingsfristens udløb. Ved lige placeringer på 4. pladsen kvalificerer begge/alle.
 • Herefter de spillere med laveste handicap, så man når max. 6 spillere.

Superveteran-herrer

 • De 24 højest placerede spillere på DGU’s superveteranrangliste ved tilmeldingsfristens udløb. Ved lige placeringer på 24. pladsen kvalificerer begge/alle.
 • Herefter de spillere med laveste handicap, så man når max. 30 spillere.

Er der plads til flere spillere i et mesterskab, grundet undertegning i andre mesterskaber eller senere afbud blandt spillere kvalificeret via ranglisteplacering, benyttes laveste HCP blandt de rettidigt tilmeldte spillere.

NB: Såfremt turneringen er overtegnet vil spillestyrken af de spillere, der tilbydes pladser ud fra deres handicap, blive vurderet ud fra registrerede scores på Titleist Ranglisten. Denne mulighed er præciseret i C-R-7.2/1 i Handicapsystemet.

Generelt

De regerende mestre har uanset ovennævnte ret til at deltage i mesterskabet, såfremt de lever op til alders- og handicapbegrænsningerne.

Såfremt kun én spiller tilmelder sig/deltager i en række, udgår dette mesterskab.

Last modified: Nov 02, 2023