Reservelisten

Der oprettes reservelister til alle 4 mesterskaber, og kun spillere, som figurerer på en reserveliste, kan indsættes, såfremt der opstår en ledig plads.

Hvis der ikke er reserver at tage af til det mesterskab, hvor der er en ledig plads, kan pladsen tilbydes en spiller fra en anden reserveliste efter samme princip som ved undertegning – dog kun såfremt dette er praktisk muligt.

Last modified: Nov 02, 2023