Turneringsgebyr

D-Tour Pakkepris for alle 6 afdelinger kr. 500,00 (Hjemmeklubben faktureres primo maj). Køb af pakken åbner 1. marts og lukker 30. april.
Afdelingsvis: Kr. 150,00 per afdeling. (Hjemmeklubben faktureres efter hver afdeling)
D-Tour Mini Pakkepris for alle 6 afdelinger kr. 300,00 (Hjemmeklubben faktureres primo maj). Køb af pakken åbner 1. marts og lukker 30. april.
Afdelingsvis: Kr. 75,00 per afdeling. (Hjemmeklubben faktureres efter hver afdeling)
NB! Både prisen for pakke og afdelingsvis, er uden spisning.

Kvalificerer man sig til finalespillet (gælder ikke for D-Tour Mini), er der en egenbetaling på (klubben faktureres i oktober):
Super Cup: 1.500,- kr.
Mini Cup: 750,- kr.
Maxi Cup: 750,- kr.

(Se evt. kort beskrivelse af turneringen)

Tilmelding

Der åbnes for tilmelding den 1. april på www.golf.dk (Pakke tilmelding åbner 1. marts). Tilmelding kan foretages af såvel spilleren selv som hjemmeklubben.
Spilleren kan tilmelde sig enten D-Tour A turneringen (9 huller), D-Tour M turneringen (18 huller) eller D-Tour Mini (Lege og spil på par 3 bane).

Rettidig tilmelding er kl. 12.00 om fredagen 8 dage før den enkelte afdeling. Se præcis dato ved tilmelding til den pågældende afdeling.

Frist for tilmelding til pakken indeholdende alle 6 afdelinger er 30. april kl. 12.00. Dette skal ske i turneringen “D-Tour A pakken”, “D-Tour M pakken” eller “D-Tour Mini pakken” for hvert distrikt på www.golf.dk. Herefter tilmeldes spilleren alle 6 afdelinger i den række og distrikt som er valgt, og spiller som udgangspunkt i denne række i hele sæsonen (alle 6 afdelinger). Man skal aktivt melde fra til den enkelte afdeling, hvis spilleren ikke kan deltage. Rettidig framelding er senest kl. 12.00 om fredagen 8 dage før turneringen.

Ønsker en spiller at deltage i et andet distrikt end ens eget i en specifik afdeling, er det muligt at søge om dette ved at sende en mail til den D-Tour-ansvarlige i det distrikt, der ønskes deltagelse i. Det anbefales, at ansøgningen indeholder årsag til forespørgslen, f.eks. grundet sommerferie i anden landsdel. Distriktsledelsen godkender disse så vidt muligt, dog kan der ikke tildeles en plads på bekostning af en spiller, der har hjemmeklub i det distrikt, hvori der ønskes deltagelse.

Ønsker en spiller at flytte række i løbet af sæsonen, f.eks. fra U13A til U13M, så er dette muligt, men det kræver en dispensation (tilladelse) fra distriktet (turneringsleder), da man skal sikre der er pladser nok i rækken man ønsker at flytte til. Rettidig flytning er senest kl. 12.00 om fredagen 8 dage før turneringen.
NB! Husk at man kun kan optjene point til ranglisten i den række man deltager i, dvs. hvis man i løbet af sæsonen skifter række, så vil det være en ny rangliste man optjener point til.

  • Startlisten udfærdiges på grundlag af disse tilmeldinger.
  • Ved undertegning i en eller flere rækker i U13, U16 og U25 kan de frie pladser overføres til andre rækker, indenfor samme aldersrække. Der fyldes først op i A-rækken og derefter Mester-rækken.
  • Såfremt en af rækkerne efter ovennævnte opfyldning stadig er undertegnet i relation til i alt 192 deltagere, kan evt. frie pladser i en række overføres til en anden række/aldersrække. Der fyldes først op i U13, derefter i U16 og til sidst i U25.
  • Hvis det samlede antal tilmeldte er større end det maksimale (dvs. 192 deltagere), tildeles pladserne efter først-til-mølle princippet, dvs. dem som har tilmeldt sig først, indtil det maksimale antal på 192 deltagere nås.
  • Tilmeldinger modtaget efter tilmeldingsfristen kan accepteres, og spillernavne noteres på reserveliste i kronologisk rækkefølge efter de rettidigt tilmeldte.
  • En rettidig tilmelding må dog aldrig vige for den sene tilmelding. Dette indebærer, at en for sent tilmeldt spiller først kan tilbydes plads, når muligheden for supplering blandt rettidigt tilmeldte spillere er udtømt, og når det er praktisk muligt.
  • Tilmelding er bindende når man står på startlisten. Ved afbud efter startlisten er offentliggjort, får man IKKE sit deltagergebyr refunderet.

Startliste

Startlisten offentliggøres senest 2 dage før turneringen på www.golf.dk.

Revision: 2
Last modified: Dec 21, 2023