Deltagere

Til deltagelse kvalificerer følgende blandt de tilmeldte spillere og i prioriteret rækkefølge (dog max. 18 deltagere i damerækken):

  1. De spillere, som klarede cuttet i Dormy Elite Tour Damer 1.
  • DGU’s eliteansvarlige kan tildele 2 wild cards.
  • Den arrangerende klub tildeles 1 wild card, maks. hcp 5,0.

Såfremt spillefeltet i henhold til ovenstående punkter, er mindre end 18 deltagere, suppleres med rettidigt tilmeldte spillere fra reserveliste i handicaprækkefølge.

Revision: 2
Last modified: Feb 26, 2024