Turneringsgebyr

Kr. 825,00 pr. deltager, da alle afdelinger er en del af ranglisteturneringerne Hovborg Kro Open (1. afd.), Wiibroe Cup (2. afd.) og KGC Masters sponsored by Autocentralen (3. afd.). Hjemmeklubben faktureres efterfølgende.

Tilmelding

Deltagelse i Dormy Elite Tour kræver aktiv tilmelding fra spillerne. Dette indebærer, at spillerne ikke automatisk figurerer på startlisten, selvom de har kvalificeret sig til turneringsrunden.

Der åbnes for tilmelding den 1. april på www.golf.dk. Tilmelding kan foretages af såvel spilleren selv som hjemmeklubben.

Rettidig tilmelding er kl. 12.00 om fredagen to uger før turneringen. Se præcis dato ved tilmelding til turneringen. For at komme i betragtning til wild card skal man være tilmeldt turneringen.

  • Tilmelding modtaget efter tilmeldingsfristens udløb kan accepteres. Spillernavne noteres på en reserveliste i kronologisk rækkefølge.
  • Den ved tilmeldingsfristens udløb registrerede ranglisteplacering er gældende.
  • Kun spillere, som figurerer på reservelisten, kan indsættes indtil starttid for en spiller, som har meldt afbud.
  • En rettidig tilmelding må dog aldrig vige for den sene tilmelding. Dette indebærer, at en for sent tilmeldt spiller først kan tilbydes plads, når muligheden for supplering blandt rettidigt tilmeldte spillere er udtømt, og det er praktisk muligt.
  • Tilmelding er bindende når man står på startlisten. Ved afbud efter startlisten er offentliggjort, får man IKKE sit deltagergebyr refunderet.

Se endvidere afsnit 1.2 Afdelinger, alder, antal

Startliste

Startlisten offentliggøres senest 10 dage før turneringen på www.golf.dk.

Last modified: Nov 02, 2023