Turneringsledelse

DGU’s Turnerings- og Regelkomité er “komité” i overensstemmelse med Procedurer for Komitéen, Afsnit 1.

Komitéen forbeholder sig ret til at træffe en afgørelse efter ret og rimelighed, når det viser sig umuligt at afslutte en hulspilsmatch eller en serie hulspilsmatcher i overensstemmelse med Golfreglerne/turneringsbetingelserne.

På dagen udgør DGU´s turneringsleder samt de udpegede dommere turneringens ”Komité”.

Last modified: Nov 03, 2023