Genoptagelse af spil efter afbrudt holdkamp

Genoptagelse af spil, hvis holdkortet er udfyldt og afleveret

Matcherne SKAL genoptages på dagen, medmindre,

 • det bliver for mørkt til at spille videre,
 • klokken er blevet 19, og det på dette tidspunkt ikke ser ud til at man kan komme i gang igen.
 • holdkaptajner og værtsklubben er blevet enige om ny dato og tidspunkt for genoptagelse af matcherne.

Man kan altså ikke aftale, at matcherne ikke kan genoptages, før ét af disse punkter er opfyldt.

Genoptagelse af spil samme dag

Når spillet genoptages samme dag gælder følgende regler:

 • Det skal være de spillere, som står på holdkortet, der genoptager spillet. Man genoptager spillet fra det sted på banen, hvor man afbrød spillet, jf. Golfreglerne om genoptagelse af spillet (Regel 5.7c).
 • Man benytter den holdopstilling og handicaprækkefølge, som står på det udfyldte holdkort.
 • Man spiller den resterende del af holdkampen samtidig – dvs. alle spillere skal være klar, der hvor de er nået til på banen og starte samtidigt på det aftalte tidspunkt.

Genoptagelse af spil på en ny aftalt dag

Hvis det ikke er muligt at gennemføre holdkampen samme dag i forhold til ovennævnte forskrifter, skal værtsklubben anvise en anden egnet spilledato, der kan nås til enighed om mellem de to holdkaptajner. Læs mere om ‘Holdkampens udsættelse’

Når spillet genoptages på en ny aftalt dato gælder følgende regler:

 • Det bør være de spillere, som står på holdkortet, der genoptager spillet. Man spiller fra det sted på banen, man er nået til, jvf. Golfreglerne om genoptagelse af spillet (Regel 5.7c) og starter samtidigt på det aftalte tidspunkt.
 • Man benytter den holdopstilling og handicaprækkefølge, som står på det udfyldte holdkort. Også i de tilfælde hvor en spillers handicap efterfølgende har ændret sig.

OBS: Det er tilladt at udskifte en eller flere spillere under følgende forudsætninger:

 • Den/de indskiftede spillere skal indgå på holdkortet på samme sted som den spiller, der udskiftes
 • Den/de indskiftede spillere skal have et handicap, som er lig med eller dårligere end den spiller, som udskiftes. (Dvs. det dokumenterede handicap, som den udskiftede spiller havde på den oprindelige spilledato).
 • De indskiftede spillere må ikke allerede have spillet i den pågældende spillerunde og skal desuden overholde gældende karantæneregler – se mere punkt 1.16: ‘Skift af spillere’

Reglerne om maks. antal professionelle, skift af spillere, samt ulovlige spillere gælder fortsat. Det er ekstra vigtigt at dokumentere, hvor man præcis lå, da spillet blev afbrudt, så man har mulighed for at fortælle det videre til den, der potentielt skal spille kampen færdigt for een, hvis man ikke selv kan på den nye spilledato.

Genoptagelse af spil, hvis holdkortet IKKE er udfyldt og afleveret endnu

Hvis holdkortet ikke er udfyldt og afleveret endnu, så gælder følgende regler:

 • For alle rækker gælder: Hvis man ikke har afleveret noget holdkort endnu, gælder i stedet reglerne 1.11 for ‘ændring af spilledato’
 • I divisioner med spil både morgen og eftermiddag: Hvis man ikke har afleveret holdkortet for singlematcherne om eftermiddagen inden afbrydelsen, har man mulighed for at spille med en reserve, som normalt. Ændringer derudover må kun være med spillere, der har et handicap lig med eller højere end den spiller, som erstattes.

Rækkefølgen på singlerne afgøres ud fra det handicap spillerne har på dagen, hvor spillet genoptages. Spillere udskiftet udover normal reserve betragtes som havende det handicap, som den spiller, de erstatter.

Last modified: Nov 02, 2023