Deltagende klubber

Alle klubber med fuldgyldigt medlemskab af DGU kan deltage i turneringen.

Følgende klubber kan ikke deltage:

  • Golfklubber med et begrænset medlemsskab af DGU.

Deltagende spillere

Spillerne skal være fuldtidsmedlemmer af klubben senest dagen før første deltagelse i turneringen.

Klubskifte

Efter spillerens først spillede match i Holdturneringen vil han/hun ikke længere kunne deltage i Holdturneringen for en anden klub før næste sæson.

I særlige tilfælde kan DGU´s Turnerings- og Regelkomité dispensere fra karantænereglerne. En ansøgning om dispensation bør indsendes i god tid af den nye klub før den pågældende spillerunde, hvor spilleren ønskes benyttet. Hvis en skriftlig afgørelse ikke foreligger før spillerunden, er spilleren ulovlig at benytte for den nye klub.

Last modified: Nov 03, 2023