Regelsæt

Turneringen afvikles efter de af R&A senest vedtagne golfregler, DGU´s Hard Card samt de til enhver tid gældende lokalregler.

Lokalregler

Lokalregler på Hard Card samt værtsklubbens lokalregler er gældende, så længe sidstnævnte ikke er i modstrid med Hard Card´s lokalregler.

I underpunkter nedenfor vises et udvalg af gældende lokalregler, der betragtes som relevante at kende forud for en turnering. Der henvises i øvrigt til HardCard’et.

Revision: 1
Last modified: Jun 06, 2024