Startorden

Holdlederne afgør ved lodtrækning inden 1. start, hvilket hold der skal have honnøren på 1. hul i samtlige matcher i hele holdkampen.

Først går de 2 singler ud og herefter foursomen i den tredje bold. Singlen med spillerne med det højeste handicap går ud først. Dernæst går singlen med spillerne med det laveste handicap ud.

Holdlederne må dog godt aftale indbyrdes, hvem der spiller imod hinanden i singlerne, hvis der er enighed om dette. Det kan f.eks. være fordi begge holdledere ønsker at sætte dreng overfor dreng og pige overfor pige – så de spiller fra samme tee sted. Eller måske de 2 ældste imod hinanden og de 2 yngste imod hinanden. I så fald beslutter holdlederne i fællesskab singlerækkefølgen.

Men stilles der op i handicaprækkefølge i singlerne og et hold stiller op i forkert rækkefølge, er spilleren / spillerne ulovlige spillere, og reglerne for Ulovlig spiller gælder.

Konsekvensen af forkert startrækkefølge kan findes under afsnittet ulovlig spiller.

Last modified: Nov 03, 2023