Afbrydelse af spillet

I henhold til Regel 5.7b gælder følgende fremgangsmåde for afbrydelse og genoptagelse af spillet:

Omgående afbrydelse Én lang hyletone fra sirenen
Almindelig afbrydelse Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages
Genoptagelse To korte hyletoner fra sirenen, som gentages

I landsdelsfinalen og landsfinalen træffes afgørelse om kampens/turneringens afbrydelse og genoptagelse og tilhørende beslutninger af DGU’s Turneringsleder for turneringen

Last modified: Nov 03, 2023