Opbygning

Kvalifikationsrækken er en kvalifikationsturnering til 5. division for herrer.

Deltagende klubber

Klubber, som har fuldt medlemskab af DGU og som har en minimum banelængde på 2000 meter for en 9-hullers bane og 4000 meter for en 18-hullers bane, kan deltage i turneringen.
Såfremt klubben ikke har mere end 3 hold i herredivisionerne, kan der tilmeldes op til 2 hold i herrekvalifikationsrækken.
Turneringsledelsen vil tilstræbe, at holdene spiller i hver sin pulje.

Tilmelding

Vær venligst opmærksom på, at hold i kvalifikationsrækken skal tilmeldes hvert år, uanset om det drejer sig om et nyt hold, et nedrykket hold eller et hold som deltog i kvalifikationsrækken det foregående år.

Tilmelding til kvalifikationsrækken kan kun ske via den elektroniske tilmelding, som udsendes både med Klubnyt og sendes direkte på mail til klubbens kontaktperson for Danmarksturneringen. Deadline for tilmelding er typisk medio/slut oktober – den præcise dato vil fremgå i det udsendte materiale samt i selve tilmeldingsformularen.

Reservehold

For sent tilmeldte hold noteres på en reserveliste og vil blive tilbudt deltagelse, såfremt der indløber afbud fra en klub inden for samme geografiske område.
En forudsætning for et reserveholds deltagelse er dog, at det umiddelbart vil kunne indtræde i turneringsplanen i stedet for det afmeldte hold. Dette indebærer bl.a., at klubben skal kunne lægge bane til hjemmekamp på den for det afmeldte hold planlagte dato.

I puljer, som er ”født” med 3 hold, eller hvor et hold har meldt fra, kan der op til 6 uger før turneringsstart indsættes reservehold, såfremt de øvrige hold i puljen kan finde plads i deres turneringsprogram på de spilledage, som er fastlagt til Danmarksturneringen.

Spilleform

Der spilles hulspil over 18 huller, 3 singler og 2 foursomes.

Holdopstilling

Holdkaptajnen må sammensætte foursomes efter eget valg, hvorimod spillerne i singler skal stille op i handicaporden med højeste handicap først (3. single). Hvis flere spillere på holdet har samme handicap, må holdkaptajnen bestemme deres opstilling. Handicap skal anføres på resultatkortene.

Ukorrekt startrækkefølge medfører tab med maksimale cifre af alle de singler, som berøres heraf.

Startrækkefølge: Først starter de 3 singler, derefter de 2 foursomes.

Se i øvrigt underpunkt 1.4 Handicapbegrænsninger og 4.3 Holdopstilling.

Pointtildeling

Foursomes:

3 matchpoint for vunden match, 1,5 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Singler:

2 matchpoint for vunden match, 1 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Holdmæssigt gives 2 kamppoint for vunden, 1 for halveret og 0 kamppoint for tabt kamp.

OPRYKNINGSSPIL

Generelt ang. oprykning

I tilfælde hvor oprykning afgøres ved kvalifikationsspil, og hvor det – på tidspunktet for kvalifikationsspillets start – er usikkert, om et hold, der er deltager i kvalifikationsspillet, grundet uvished om resultatet for et andet af samme klubs hold (rangeret i en ovenliggende division) kan rykke op, gælder følgende:
• holdet er berettiget til at deltage i kvalifikationsspillet
• opnår holdet en kvalificerende placering i kval-spillet, men det efterfølgende viser sig, at holdet ikke kan rykke op eller der af anden grund opstår en ledig plads, overtages den ledige plads af det bedst placerede hold uden for de kvalificerende placeringer i kval-spillet.

Startliste oprykningsspil – indberetning af spillernavne

Klubberne skal senest mandag i ugen op til oprykningsspillet til DGU´s sekretariat indberette navne og DGU- nummer på de deltagende spillere. Startlisten laves umiddelbart herefter.
Indsættelse af reserve på spilledagen er tilladt. Meddelelse om indsættelse af reservespiller skal ske til den ansvarlige turneringsleder senest 15 minutter før holdets første start.

Ulovlig spiller

Såfremt en eller flere af spillerne i en foursome er ulovlig, udgår denne foursomes resultat.
Såfremt en spiller i en single eller i en fourball er ulovlig, diskvalificeres denne spiller. Singlens resultat udgår af holdets samlede stilling.

Oprykning – struktur

Der spilles ét oprykningsspil i øst for vinderne af pulje 1 – 10. Der spilles om 8 pladser i 5. division øst.
Der spilles ét oprykningsspil i vest for vinderne af pulje 1 –19. Der spilles om 8 pladser i 5. division vest.
Formatet er 18 huller slagspil med 3 singler og 2 foursomes.

De 4 bedste scores, singler og/eller foursomes, er tællende til holdets samlede resultat.

Kun puljevinderen kan deltage i oprykningsspillet. Såfremt en klub har deltaget med to hold i kvalifikationsrækken og har vundet begge puljer, må denne klub deltage med begge hold i oprykningsspillet. Såfremt vindende klubber i puljerne i den kommende sæson er repræsenteret i 5. division, går retten til oprykningsspil IKKE videre til de næste placeringer i de respektive puljer.

Såfremt der ikke er nok puljevindere til at fylde pladserne i de ovenliggende divisioner, rykker alle puljevindere op, og de resterende oprykkere findes blandt 2’erne: se ”Særlige omstændigheder ved op- og nedrykning” i de generelle turneringsbetingelser.
Holdet må ikke benytte spillere i oprykningsspillet, som har været benyttet på hold i en højere division i de to seneste spillerunder.
Et hold kan have hjemmebane i en oprykningskamp.

Lige resultater

Ved lige resultat på “de yderste mandater” – dvs de pladser, som ligger på vippen til oprykning – gælder følgende:
• Ikke-tællende score medregnes. Hvis resultat stadig lige, kigges på bedste score, næstbedste score osv.

Diskvalifikation

Diskvalificeres en spiller i et oprykningsspil efter Regel 1.2 eller 1.3, udgøres holdets tællende score af de 4 øvrige resultater. I tilfælde af lige resultat, hvor dårligste score skal bruges, vil den diskvalificeredes spillers score altid være højere end andre holds dårligste score, såfremt disse har indleveret et tællende score.

For sen ankomst

Se Regel 5.3a.

Holdopstilling

Holdkaptajnen bestemmer startrækkefølgen af spillerne, dvs. fri opstilling.
Stiller holdet med 2 eller flere spillere for lidt fortaber holdet sin deltagelse i oprykningsspillet.
Ved overtrædelse af tidsfristen for aflevering af holdopstilling samt holdkaptajnens navn – se afsnittet omkring generelle turneringsbetingelser – udgår holdets bedste single-score, som så ikke indgår i resultatberegning. I tilfælde af lige resultat, hvor ikke-tællende score skal bruges, vil den diskvalificerede spillers ”score” altid være højere end andre holds ikke-tællende score.

Udsættelse af oprykningsspil

Turnerings- og Regelkomiteen forbeholder sig ret til at træffe en afgørelse efter ret og rimelighed, når det viser sig umuligt at afslutte et oprykningsspil i slagspilsformat i overensstemmelse med Golfreglerne.

Betingelser i øvrigt

Se afsnittet Generelle turneringsbetingelser.

Revision: 2
Last modified: Jan 04, 2024