Turneringsgebyr

200 kr. pr. par (100 kr. pr. spiller)

Tilmelding

Der åbnes for tilmelding den 1. april på www.golf.dk. Tilmelding kan foretages af såvel spilleren selv som hjemmeklubben.

Rettidig tilmelding er kl. 12.00 om fredagen 8 dage før den pågældende turnering. Se præcis dato ved tilmelding på golf.dk.

  • Startlisten udfærdiges på grundlag af disse tilmeldinger.
  • Ved undertegning i en af aldersgrupperme kan pladserne ikke overføres til den anden aldersgruppe. Dog kan der ved undertegning i U25 tilbydes frie pladser til et U16-hold på venteliste.
  • Hvis det samlede antal tilmeldte er større end det maksimale (dvs. 128 deltagere/64 par), tildeles pladserne efter først-til-mølle princippet, dvs. dem som har tilmeldt sig først, indtil det maksimale antal på 64 par/128 deltagere nås.
  • Tilmeldinger modtaget efter tilmeldingsfristen kan accepteres, og spillernavne noteres på reserveliste i kronologisk rækkefølge efter de rettidigt tilmeldte.
  • En rettidig tilmelding må dog aldrig vige for den sene tilmelding. Dette indebærer, at et for sent tilmeldt par først kan tilbydes plads, når muligheden for supplering blandt rettidigt tilmeldte par er udtømt, og når det er praktisk muligt.
  • Tilmelding er bindende når man står på startlisten. Ved afbud efter startlisten er offentliggjort, får man IKKE sit deltagergebyr refunderet.

Startliste

Startlisten offentliggøres senest tirsdag før turneringen på www.golf.dk.

Princip for puljeinddeling: Grupperet efter handicapsum men med hensyntagen til at man ikke møder præcis de samme hold fra afdeling til afdeling. Da der spilles med handicap vejer sidste princip tungere end princippet om handicapsummen.

Last modified: Nov 03, 2023