Afbud

  • Indtil kl. 13 fredagen før turneringsstart meldes afbud via mail til Distriktets Makker Cup ansvarlige. Afbud herefter meldes telefonisk til turneringsleder.
  • Afbud senere end 1 time før starttid betragtes som udeblivelse.
  • Afbud kan ikke meddeles gennem anden spiller.

Telefonnummer på turneringslederen findes sammen med startliste og praktiske informationer omkring turneringen på www.golf.dk.

Email til distriktets Makker Cup ansvarlige findes på distrikternes hjemmesider:

Når først man står på startlisten, får man IKKE sit turneringsgebyr tilbage, såfremt man melder afbud.

Udeblivelse

Ved NS eller udeblivelse uden gyldig grund kan medføre karantæne fra alle DGU-arrangerede turneringer i op til 90 dage regnet fra den aktuelle turneringsdag.

Såfremt karantæneperioden ikke er udløbet ved sæsonens sidste DGU turnering, overføres den resterende periode til næste sæson, startende ved den første DGU turnering.

Udeblivelse grundet sygdom og ulykke samt udeblivelse fra præmieoverrækkelsen, se Generelle sanktionsbestemmelser og Etisk Kodeks.

Revision: 1
Last modified: Jan 03, 2024