Startorden

Startlisten laves så vidt det er muligt efter følgende principper:

  • Spillerne sendes ud i 4-bolde (2 par) indenfor de enkelte aldersgrupper U16 og U25.
  • Princip for puljeinddeling: Grupperet efter handicapsum men med hensyntagen til at man ikke møder præcis de samme hold fra afdeling til afdeling. Da der spilles med handicap vejer sidste princip tungere end princippet om handicapsummen.
  • Der er løbende start fra 1. tee, og ny startorden på 7. tee og 13 tee.
  • Så vidt det er muligt, efter hensyntagen til geografi, samkørsel og evt. ønsker.
Last modified: Nov 03, 2023