Her kan ses hvordan der træffes afgørelse ved lige resultater.

Last modified: Nov 03, 2023