Gå til Generelle sanktionsbestemmelser og Etisk Kodeks

Se Retningslinjer, punkt 8.

Revision: 1
Last modified: Nov 28, 2023