Turneringsledelse

Det afviklende distrikts ledelse er “Komité” i overensstemmelse med Procedurer for Komitéen, Afsnit 1

På spilledagene udgør den/de distriktsrepræsentant(er) der deltager i afviklingen af turneringen, turneringens ”Komité”.

Last modified: Nov 02, 2023