Matchresultat ved givet match

I det tilfælde, hvor en match gives til modstanderen, før den er færdigspillet, beregnes matchresultatet, således at modstanderen gives så mange af de efterfølgende huller, der skal til for præcis at vinde matchen, såfremt den blev færdigspillet på normal vis. En allerede vundet match kan ikke gives til modstanderen.

En match kan ikke aftales ”delt”.

Akut sygdom under match

I tilfælde af pludseligt opstået sygdom eller skade under en match kan en spiller eventuelt blive tvunget til at opgive at spille matchen til ende. I så tilfælde beregnes resultatet af matchen, således at modstanderen gives så mange af de efterfølgende huller, der skal til for at afslutte matchen, såfremt den blev færdigspillet på normal vis.

Spiller trækker sig med skade før match

I tilfælde hvor en spiller trækker sig med skade før en match, skal distriktet finde en reserve spiller til matchen. Spilleren skal opfylde betingelserne i punkt 1.1 – 1.4 .
Kan det ikke lade sig gøre inden starttid, vil distriktet blive dømt tabt match med 10 & 8.
Lånes der en spiller fra andet distrikt eller uden for betingelserne i punkt 1.1 – 1.4, er matchen stadig taberdømt 10 & 8 og spillet vil være for hyggens skyld.

Last modified: Nov 02, 2023