Afbud frem til tilmeldingsfristens udløb

Indtil udløbet af tilmeldingsfristen kan man melde afbud fra turneringen, og vil da få det betalte gebyr retur.

Afbud efter tilmeldingsfristens udløb

Er man på startlisten, og kan man alligevel ikke deltage, skal der meldes afbud.

Man melder afbud til turneringslederen for den aktuelle turnering/afdeling. Turneringsleders navn, mail og telefonnummer fremgår af turneringen i GolfBox under “Kontaktpersoner”

Indtil kl. 13 fredagen før turneringen meldes afbud enten via telefon eller via mail
Afbud herefter skal ske pr telefon
Afbud senere end 1 time før turneringens første starttid betragtes som udeblivelse
Afbud kan ikke meddeles gennem en anden spiller

Alle spillere som opnår plads i turneringen betaler turneringsgebyr. Det samme gælder spillere der opnår plads i turneringen men først melder afbud fra turneringen turneringen efter tilmeldingsfristens udløb.

Udeblivelse

Udebliver en spiller gentagne gange fra en Vinter Tour turnering uden at melde afbud, vil distriktets Vinter Tour ansvarlige kunne nægte spilleren adgang til yderligere deltagelse i den pågældende sæsons vinter tours.

Last modified: Nov 03, 2023