Opbygningen af turneringsbetingelserne

Betingelserne er opbygget i et nummereringssystem under 3 hovedsektioner: Før turneringen, Under turneringen, Efter turneringen.

Under hver af disse hovedsektioner er emner præsenteret i kort og overskuelig form med hvert sit underpunkt og deres underpunkter – ned til f.eks. 1.16.

Den samme nummerstruktur går igennem alle DGU’s turneringer, og man vil således altid finde oplysninger om f.eks. Handicapbegrænsninger under punkt 1.4 og Persontransport under punkt 2.3.

For at holde fast i den overordnede nummerering, kan enkelte punkter have en bemærkning efter sig – f.eks. i Danmarksturneringen, 11. Ranglister (bruges ikke) – da dette punkt ikke er relevant i denne turnering. Men det er relevant i andre turneringer, og hvis punktet var helt udeladt i én oversigt, ville man måske tro, at det var en fejl.

God læsning!

Revision: 1
Last modified: May 29, 2020